divendres, 30 de gener de 2009

III CONGRÉS D’EDUCACIÓ DE LES ARTS VISUALS


Barcelona, 3, 4 i 5 de Setembre de 2009

PRESENTACIÓ
Per un diàleg entre les arts

El desenvolupament de la cultura, de la innovació i de la capacitat crítica d'una societat està directament relacionat amb la seva estructura educativa, i aquesta última, en un món sotmès a inexorables i dràstics canvis socials, polítics i econòmics, està obligada a construir relacions integrals entre totes les ciències i les arts per a poder assumir la complexitat de tots aquests fenòmens que se'ns manifesten en multitud de matisos i transformacions.

En l'àmbit que ens preocupa, el de les arts, aquestes transformacions tan vitals s'han de mirar des de la interacció disciplinària,  ja que sols des d'aquesta es poden crear confluències per adequar-se a la realitat present i projectar un futur potencialment desitjable. Totes aquestes interaccions disciplinàries ja han estat en part considerades per molts artistes, educadors i institucions educatives, donant pas a explorar un  territori de gran riquesa formalitzadora, formativa, de recerca i d'interpretació tan del món com de cadascun de nosaltres.

D'aquesta manera, podem dir que el diàleg entre les arts ha estat i està contribuint a visualitzar i donar sortides a aquesta tant especial complexitat del món contemporani.

És per aquest motiu, que aquest congrés d'educació sobre les arts visuals ha fixat el seu interès en un dels apartats educatius que millor pot reflectir i induir aquest desig: establir un diàleg entre les arts de manera que es creïn evidències  i es generin inèrcies sobre la riquesa del creuament disciplinar  en totes les seves variants i dins de l'àmbit de les arts visuals, musicals i escèniques.

Partint d'aquestes premisses, aquest congrés està obert a totes les experiències de producció i recerca que des de la relació art i educació, i en els àmbits abans citats, aportin maneres formatives, perspectives diferencials, visions d'entorns i diàlegs, tots ells innovadors  en la forma d'entendre l'educació en la nostra societat.

Jaume Barrera
President del Comitè científic

Més informació a : http://www.colbacat.cat/congres.html

dilluns, 26 de gener de 2009

DIBUIX TÈCNIC al web

Pàgina docent de la professora Marta Juvanteny Gorgals, on hi trobareu exercicis de la matèria de Dibuix tècnic del Batxillerat.

Introducció

El llenguatge gràfic del dibuix tècnic és una eina en el desenvolupament d'activitats de tipus tècnic, científic, creatiu, etc. El seu estudi es remonta a l'antiguitat. A la matèria de dibuix tècnic de Batxillerat, es pretén donar a conèixer aquest llenguatge gràfic que té importància tant en la formació acadèmica, pel seu caràcter instrumental, com en molts àmbits professionals.

La resolució d'activitats pràctiques de la matèria fins fa ben poc s'havia limitat a fer-se amb els estris del dibuix tradicional; però ara, per adaptar-se als requeriments socials, es fa necessari introduir els mitjans informàtics.
Això no vol dir que s'abandoni la manera de fer tradicional, però sí que es complementi amb una formació que utilitza també el dibuix assistit per ordinador.

Amb aquest treball es pretén elaborar material didàctic per desenvolupar els continguts propis de la matèria a través d'exercicis que tenen com a suport un programari de Dibuix Assistit per Ordinador.

Les activitats proposades no tenen com a objectiu el coneixement específic del programari, sinó la resolució de problemes propis de la matèria del dibuix tècnic amb l'ús de les eines informàtiques. No es tracta d'aprendre a fer anar el programa i conèixer les seves possibilitats, sinó d'utilitzar-lo com a eina de treball en la realització dels exercicis. Per això el treball s'ha estructurat en base els continguts de la matèria de dibuix tècnic del Batxillerat, proposant exercicis per realitzar sobre els diferents temes a tractar.

diumenge, 25 de gener de 2009

III Congrés d'Educació de les Arts Visuals, Barcelona 2009

El comitè organitzador està preparant el III Congrés d'Educació de les Arts Visuals que enguany s'amplia convidant a participar no només als docents de les arts visuals, si no també als docents i investigadors de la resta de les arts.
"Per un diàleg entre les arts", és el lema d'aquesta edició que tindrà lloc a Barcelona els dies 3, 4 i 5 de Setembre.
Més informació i adreça de contacte en breus dies.